• Phone 0976 876 683
 • Tầng 3 toà nhà B*0ffice - DBS Đường Hà Trì, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, HN

Starter Plan

$0
/ Month
Suitable for sites that does not receive much traffic.
 • 512MB Memory
 • 1 Core Processor
 • 20GB SSD Disk
 • 1TB Data Transfer
 • 1 Year Free Support
Join Now

Enterprise Plan

$99
/ Month
Suitable for sites that does not receive much traffic.
 • 8GB Memory
 • 4 Core Processor
 • 160GB SSD Disk
 • 20TB Data Transfer
 • Lifetime Free Support
Join Now